Catalogue

Human Rights

PDF - ZAKŁADKI - Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka

PDF - ZAKŁADKI - Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka (2015)

ISBN Bookmarks_Pol
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 2,243 MB
Language : Polish
Number of pages : 125

Other available languages
> English > French > German > Greek

Price : 0,00 € / $0.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - ZAKŁADKI - Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka

PDF - ZAKŁADKI - Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka

Działania Rady Europy na rzecz demokracji są silnie zakorzenione w systemie edukacji – dotyczy to zarówno nauczania w szkołach, jak i procesu uczenia się demokratycznych praktyk przez całe życie poprzez wykorzystanie metod edukacji nieformalnej. Edukacja o prawach człowieka i edukacja obywatelska stanowią integralną część działań koniecznych dla zapewnienia trwałości demokracji.

Mowa nienawiści jest jednym z najbardziej niepokojących przejawów rasizmu i dyskryminacji, które występują w całej Europie i znalazły podatny grunt w Internecie oraz mediach społecznościowych. Mowa nienawiści w sieci to jednak tylko wierzchołek góry lodowej nietolerancji i etnocentryzmu. Oddziałuje ona bezpośrednio na młodych ludzi, którzy stają się zarówno sprawcami, jak i ofiarami naruszeń praw człowieka w sieci. Europa potrzebuje dziś, aby młodzi ludzie zadbali o prawa człowieka i je chronili. Jest to konieczne dla przetrwania demokracji.

Podręcznik Zakładki powstał jako wsparcie Kampanii młodych na rzecz praw człowieka w internecie „Bez nienawiści”.  Publikacja ta ma służyć edukatorom zajmującym się problemem mowy nienawiści w sieci z perspektywy praw człowieka zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. Podręcznik został opracowany z myślą o młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, przy czym poszczególne ćwiczenia można dostosować do potrzeb pozostałych grup wiekowych.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Działania Rady Europy na rzecz demokracji są silnie zakorzenione w systemie edukacji – dotyczy to zarówno nauczania w szkołach, jak i procesu uczenia się demokratycznych praktyk przez całe życie poprzez wykorzystanie metod edukacji nieformalnej. Edukacja o prawach człowieka i edukacja obywatelska stanowią integralną część działań koniecznych dla zapewnienia trwałości demokracji.

Mowa nienawiści jest jednym z najbardziej niepokojących przejawów rasizmu i dyskryminacji, które występują w całej Europie i znalazły podatny grunt w Internecie oraz mediach społecznościowych. Mowa nienawiści w sieci to jednak tylko wierzchołek góry lodowej nietolerancji i etnocentryzmu. Oddziałuje ona bezpośrednio na młodych ludzi, którzy stają się zarówno sprawcami, jak i ofiarami naruszeń praw człowieka w sieci. Europa potrzebuje dziś, aby młodzi ludzie zadbali o prawa człowieka i je chronili. Jest to konieczne dla przetrwania demokracji.

Podręcznik Zakładki powstał jako wsparcie Kampanii młodych na rzecz praw człowieka w internecie „Bez nienawiści”.  Publikacja ta ma służyć edukatorom zajmującym się problemem mowy nienawiści w sieci z perspektywy praw człowieka zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. Podręcznik został opracowany z myślą o młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, przy czym poszczególne ćwiczenia można dostosować do potrzeb pozostałych grup wiekowych.

My basket

Newsletter