Catalogue

Education

PDF - Indicatoare – Politică şi practică pentru predarea despre religii şi concepţii despre lume nereligioase în educaţia interculturală  (Signposts Romanian version))

PDF - Indicatoare – Politică şi practică pentru predarea despre religii şi concepţii despre lume nereligioase în educaţia interculturală (Signposts Romanian version)) (2016)

Prof. Robert Jackson

ISBN 978-92-871-8199-2
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 1.62 MB
Language : Romanian
Number of pages : 132

Other available languages
> Arabic > Dutch > English > French > German > Greek > Norwegian > Russian > Spanish > Swedish > Ukrainian

Price : 9,50 € / $19.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - Indicatoare – Politică şi practică pentru predarea despre religii şi concepţii despre lume nereligioase în educaţia interculturală  (Signposts Romanian version))

PDF - Indicatoare – Politică şi practică pentru predarea despre religii şi concepţii despre lume nereligioase în educaţia interculturală (Signposts Romanian version))

Cum poate studiul religiilor şi concepţiilor despre lume nereligioase să contribuie la educaţia interculturală în şcoli în Europa?  O recomandare foarte importantă din partea Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei (Recomandarea CM/Rec(2008)12 cu privire la dimensiunea religiilor şi convingerilor nereligioase are scopul de a explica natura şi obiectivele acestei forme de educaţie.

Indicatoare merge mult mai departe oferind sfaturi factorilor de decizie, şcolilor (inclusiv profesorilor, directorilor şi bordului de conducere) şi celor care îi pregătesc pe profesori cum să facă faţă aspectelor ce apar din recomandare. Luând în considerare cu mare atenţie răspunsurile din partea reprezentanților în educație, profesorilor şi celor ce îi pregătesc pe profesori în statele membre ale Consiliului Europei, Indicatoare oferă sfaturi, de exemplu, cu privire la clarificarea unor termeni folosiţi în această formă de educaţie; la dezvoltarea competenţelor de predare şi învăţare şi folosirea diferitelor abordări didactice; la crearea spaţiilor sigure pentru dialogul elev-către-elev la clasă; la ajutarea elevilor în analizarea reprezentărilor religiilor; la discutarea concepțiilor despre lume nereligioase alături de perspective religioase; la abordarea aspectelelor legate de drepturile omului în legătură cu religie și credință; și la legarea școlilor (inclusiv școli de diferite tipuri) una de cealaltă și de comunitățile și organizațiile mai largi. Indicatoare nu este un curriculum sau o declarație de politici. El are obiectivul de a oferi factorilor de decizie, școlilor și celor care îi pregătesc pe profesori în statele membre ale Consiliului Europei, precum și altora care doresc să îl folosească, uneltele pentru a rezolva aspectele ce apar din interpretarea recomandării pentru a răspunde nevoilor țărilor individuale.

Indicatoarea rezultă din activitatea unui panel de experți întrunit de Consiliul Europei și Centrul European Wergerland și este scris în numele grupului de către prof. Robert Jackson.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Cum poate studiul religiilor şi concepţiilor despre lume nereligioase să contribuie la educaţia interculturală în şcoli în Europa?  O recomandare foarte importantă din partea Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei (Recomandarea CM/Rec(2008)12 cu privire la dimensiunea religiilor şi convingerilor nereligioase are scopul de a explica natura şi obiectivele acestei forme de educaţie.

Indicatoare merge mult mai departe oferind sfaturi factorilor de decizie, şcolilor (inclusiv profesorilor, directorilor şi bordului de conducere) şi celor care îi pregătesc pe profesori cum să facă faţă aspectelor ce apar din recomandare. Luând în considerare cu mare atenţie răspunsurile din partea reprezentanților în educație, profesorilor şi celor ce îi pregătesc pe profesori în statele membre ale Consiliului Europei, Indicatoare oferă sfaturi, de exemplu, cu privire la clarificarea unor termeni folosiţi în această formă de educaţie; la dezvoltarea competenţelor de predare şi învăţare şi folosirea diferitelor abordări didactice; la crearea spaţiilor sigure pentru dialogul elev-către-elev la clasă; la ajutarea elevilor în analizarea reprezentărilor religiilor; la discutarea concepțiilor despre lume nereligioase alături de perspective religioase; la abordarea aspectelelor legate de drepturile omului în legătură cu religie și credință; și la legarea școlilor (inclusiv școli de diferite tipuri) una de cealaltă și de comunitățile și organizațiile mai largi. Indicatoare nu este un curriculum sau o declarație de politici. El are obiectivul de a oferi factorilor de decizie, școlilor și celor care îi pregătesc pe profesori în statele membre ale Consiliului Europei, precum și altora care doresc să îl folosească, uneltele pentru a rezolva aspectele ce apar din interpretarea recomandării pentru a răspunde nevoilor țărilor individuale.

Indicatoarea rezultă din activitatea unui panel de experți întrunit de Consiliul Europei și Centrul European Wergerland și este scris în numele grupului de către prof. Robert Jackson.

CUVÂNT ÎNAINTE
PREFAȚĂ
MULȚUMIRI
1. Recomandarea: fundal, aspecte și provocări
2. Prezentarea Indicatoarelor și a temelor cheie
3. Terminologie asociată predării despre religii și credințe
4. Competență și didactică pentru înțelegerea religiilor
5. Clasa ca un spațiu sigur
6. Reprezentarea religiilor în mass-media
7. Convingeri şi concepţii despre lume nereligioase
8. Aspecte legate de drepturile omului
9. Legarea şcolilor de comunităţile şi organizaţiile mai largi
10. Promovarea discuţiei şi acţiunii viitoare
REFERINȚE
ANEXE
1. Textul integral al recomandării
2. Grupul de Implementare Comun: membri și întâlniri
3. Lucrări prezentate de experți invitați pe teme de importanță pentru dezvoltarea documentului

My basket

Newsletter