Catalogue

Education

PDF - Svoboščine - Učne dejavnosti za srednje šole o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (Freedom(s) Slovene version)

PDF - Svoboščine - Učne dejavnosti za srednje šole o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (Freedom(s) Slovene version) (2016)

ISBN 978-92-871-8125-1
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 6.91 MB
Language : Slovenian
Number of pages : 144

Other available languages
> Albanian > Croatian > English > French > German > Greek > Russian

Price : 11,50 € / $23.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - Svoboščine - Učne dejavnosti za srednje šole o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (Freedom(s) Slovene version)

PDF - Svoboščine - Učne dejavnosti za srednje šole o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (Freedom(s) Slovene version)

Ta priročnik za izobraževanja o človekovih pravicah predstavlja 12 učnih dejavnosti, ki temeljijo na prelomnih sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice. Njen namen je seznaniti dijake s ključnimi načeli evropskega prava, ki se nanaša na človekove pravice, da jim pomaga razumeti, kako deluje Evropsko sodišče za človekove pravice. Prav tako si prizadeva za spodbujanje vloge in odgovornosti učitelja kot ključnega akterja pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja načel evropskega sistema človekovih pravic.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Ta priročnik za izobraževanja o človekovih pravicah predstavlja 12 učnih dejavnosti, ki temeljijo na prelomnih sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice. Njen namen je seznaniti dijake s ključnimi načeli evropskega prava, ki se nanaša na človekove pravice, da jim pomaga razumeti, kako deluje Evropsko sodišče za človekove pravice. Prav tako si prizadeva za spodbujanje vloge in odgovornosti učitelja kot ključnega akterja pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja načel evropskega sistema človekovih pravic.

PREDGOVOR
1. PREDSTAVITEV EVROPSKE KONVENCIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH TER SODIŠČA
1.1. Kaj so človekove pravice
1.2. Kaj je Evropska konvencija o človekovih pravicah
1.3. Kaj je Evropsko sodišče za človekove pravice
1.4. Kako lahko na sodišču vložim tožbo?
1.5. Kdo odloča?
1.6. Kaj se zgodi, če sodišče ugotovi, da je država kršila moje pravice?
2. KAKO IZVAJATI DEJAVNOSTI V RAZREDU
2.1. Posebnosti izobraževanja za človekove pravice
2.2. Struktura dejavnosti
2.3. Kako te dejavnosti vključiti v razredu
2.4. Kako vrednotiti dosežke učencev
2.5. Kako uporabljati avdiovizualna sredstva
2.6. Kako vrednotiti dejavnosti
3. DEJAVNOSTI
3.1. Uvod in tabela dejavnosti
3.2. TEMA 1 - TO JE MOJE ŽIVLJENJE
3.3. TEMA 2 – NE POČNI MI TEGA
3.4. TEMA 3 – KAKO RAVNAMO Z DRUGIMI
3.5. TEMA 4 – HOČEM GLAS
3.6. TEMA 5 – PRAVIČNOST ZA VSE
4. TABELA DODATNIH DEJAVNOSTI
5. POENOSTAVLJENA RAZLIČICA IZBRANIH ČLENOV IZ EVROPSKE KONVENCIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN NJENIH PROTOKOLOV
5.1. Povzetek uvoda
6. VIRI S SPLETNE STRANI IN REPOZITORIJA
6.1. Repozitorij in njegovi cilji
6.2. Različni načini iskanja
6.3. Kaj dobite
7. GLAVNE PUBLIKACIJE O EVROPSKI KONVENCIJI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
8. OSTALE PUBLIKACIJE O IZOBRAŽEVANJU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

My basket

Newsletter