Catalogue

Education

PDF - Veivisere – Retningslinjer og praksis for undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn i interkulturell utdanning (Signposts Norwegian version)

PDF - Veivisere – Retningslinjer og praksis for undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn i interkulturell utdanning (Signposts Norwegian version) (2017)

Prof. Robert Jackson

ISBN 978-92-871-8428-3
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 2.22 MB
Language : Norwegian
Number of pages : 130

Other available languages
> Arabic > Dutch > English > French > German > Greek > Romanian > Russian > Spanish > Swedish > Ukrainian

Price : 9,50 € / $19.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - Veivisere – Retningslinjer og praksis for undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn i interkulturell utdanning (Signposts Norwegian version)

PDF - Veivisere – Retningslinjer og praksis for undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn i interkulturell utdanning (Signposts Norwegian version)

Hvordan kan studium av religioner og ikke-religiøse livssyn bidra til interkulturell utdanning i europeiske skoler? En viktig anbefaling fra Europarådets ministerkomite (Anbefaling CM/Rec(2008)12 om religions- og livssynsdimensjonen i interkulturell utdanning) hadde til hensikt å redegjøre for karakteristika ved og mål for denne typen utdanning.

Veivisere går mye lenger. Dokumentet gir råd til beslutningstakere, skoler (inkludert lærere, skoleledere og skolestyrer) og lærerutdannere om hvordan de kan takle problemer anbefalingen reiser. Veivisere tar hensyn til tilbakemeldinger fra utdanningsbyråkrater, lærere og lærerutdannere i Europarådets medlemsstater. Dokumentet gir for eksempel råd om å klargjøre begrepene som blir brukt i denne typen utdanning, å utvikle kompetanser for undervisning og læring og å arbeide med forskjellige didaktiske tilnærminger, å skape et ”trygt rom” for moderert elev-til-elev-dialog i klasserommet, å hjelpe elever med å analysere mediefremstillinger av religioner, å diskutere ikke-religiøse livssyn ved siden av religiøse perspektiver, å takle menneskerettighetsspørsmål som har å gjøre med religion og tro, og å knytte skoler (også forskjellige slags skoler) til hverandre og til større samfunn og organisasjoner. Veivisere er ikke en læreplan eller en politisk erklæring.Dokumentet har til hensikt å gi beslutningstakere, skoler og lærerutdannere i Europarådets medlemsstater, og andre som ønsker å bruke det, redskaper for å gjennomarbeide problemer som oppstår som følge av tolkninger av anbefalingen, for å møte behovene til hvert enkelt land.

Veivisere er resultatet av arbeidet til et internasjonalt ekspertpanel opprettet i fellesskap av Europarådet og Det europeiske Wergelandssenteret, og er skrevet på vegne av gruppen av professor Robert Jackson.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Hvordan kan studium av religioner og ikke-religiøse livssyn bidra til interkulturell utdanning i europeiske skoler? En viktig anbefaling fra Europarådets ministerkomite (Anbefaling CM/Rec(2008)12 om religions- og livssynsdimensjonen i interkulturell utdanning) hadde til hensikt å redegjøre for karakteristika ved og mål for denne typen utdanning.

Veivisere går mye lenger. Dokumentet gir råd til beslutningstakere, skoler (inkludert lærere, skoleledere og skolestyrer) og lærerutdannere om hvordan de kan takle problemer anbefalingen reiser. Veivisere tar hensyn til tilbakemeldinger fra utdanningsbyråkrater, lærere og lærerutdannere i Europarådets medlemsstater. Dokumentet gir for eksempel råd om å klargjøre begrepene som blir brukt i denne typen utdanning, å utvikle kompetanser for undervisning og læring og å arbeide med forskjellige didaktiske tilnærminger, å skape et ”trygt rom” for moderert elev-til-elev-dialog i klasserommet, å hjelpe elever med å analysere mediefremstillinger av religioner, å diskutere ikke-religiøse livssyn ved siden av religiøse perspektiver, å takle menneskerettighetsspørsmål som har å gjøre med religion og tro, og å knytte skoler (også forskjellige slags skoler) til hverandre og til større samfunn og organisasjoner. Veivisere er ikke en læreplan eller en politisk erklæring.Dokumentet har til hensikt å gi beslutningstakere, skoler og lærerutdannere i Europarådets medlemsstater, og andre som ønsker å bruke det, redskaper for å gjennomarbeide problemer som oppstår som følge av tolkninger av anbefalingen, for å møte behovene til hvert enkelt land.

Veivisere er resultatet av arbeidet til et internasjonalt ekspertpanel opprettet i fellesskap av Europarådet og Det europeiske Wergelandssenteret, og er skrevet på vegne av gruppen av professor Robert Jackson.

Innhold
FORORD
INNLEDNING
TAKK TIL
1. ANBEFALINGEN: BAKGRUNN, PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER
2. INTRODUKSJON TIL VEIVISERE OG SENTRALE TEMAER
3. TERMINOLOGI KNYTTET TIL UNDERVISNING OM RELIGIONER OG TRO
4. KOMPETANSE OG DIDAKTIKK FOR Å FORSTÅ RELIGIONER
5. KLASSEROMMET SOM ET TRYGT ROM
6. FREMSTILLINGEN AV RELIGIONER I MEDIA
7. IKKE‑RELIGIØSE OVERBEVISNINGER OG LIVSSYN
8. MENNESKERETTIGHETSSPØRSMÅL
9. SAMHANDLING MELLOM SKOLER, ORGANISASJONER OG SAMFUNN
10. Å FREMME VIDERE DISKUSJON OG TILTAK
REFERANSER
VEDLEGG
1. ANBEFALINGEN ‑ DEN FULLSTENDIGE TEKSTEN
2. THE JOINT IMPLEMENTATION GROUP: MEDLEMMER OG MØTER
3. INNLEGG SOM BLE HOLDT AV INVITERTE EKSPERTER OM VIKTIGE EMNER FOR UTARBEIDINGEN AV DETTE DOKUMENTET

My basket

Newsletter