Catalogue

Education

PDF - Signposts – Beleid en praktijk van het onderwijs over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen in een interculturele context

PDF - Signposts – Beleid en praktijk van het onderwijs over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen in een interculturele context (2016)

Prof. Robert Jackson

ISBN 978-92-871-8227-2
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 1.58 MB
Language : Dutch
Number of pages : 130

Other available languages
> Arabic > English > French > German > Greek > Norwegian > Romanian > Russian > Spanish > Swedish > Ukrainian

Price : 9,50 € / $19.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - Signposts – Beleid en praktijk van het onderwijs over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen in een interculturele context

PDF - Signposts – Beleid en praktijk van het onderwijs over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen in een interculturele context

Hoe kan de studie van religies en niet-religieuze levensbeschouwingen bijdragen aan intercultureel onderwijs op scholen in Europa? Een belangrijke aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (Aanbeveling CM/Rec(2008)12 over de dimensie van religies en niet-religieuze overtuigingen in intercultureel onderwijs) heeft als doel de aard en doelstellingen van deze vorm van onderwijs te verklaren.

Signposts gaat veel verder door advies te geven aan beleidsmakers, scholen (inclusief docenten, managers en bestuurders) en docentenopleiders over de aanpak van kwesties die naar voren komen uit de aanbeveling. Zorgvuldig rekening houdend met de feedback van onderwijsofficials, docenten en docentenopleiders in de lidstaten van de Raad van Europa, adviseert Signposts bijvoorbeeld over het verduidelijken van termen die gebruikt worden in deze vorm van onderwijs; over het ontwikkelen van competenties voor onderwijzen en leren en het werken met verschillende didactische benaderingen; over het creëren van een “veilige ruimte” voor een begeleide leerling-tot-leerlingdialoog in de klas; over het helpen van leerlingen om representaties van religies in de media te analyseren; over het bediscussiëren van niet-religieuze wereldbeschouwingen naast religieuze perspectieven; over het omgaan met mensenrechtenkwesties die verband houden met religie en geloof; en over het koppelen van scholen (ook scholen van een verschillend type) aan elkaar en aan bredere gemeenschappen en organisaties. Signposts is geen curriculum of een beleidsstuk. Het doel is om aan beleidsmakers, scholen en docentenopleiders in de lidstaten van de Raad van Europa, als ook aan anderen die er gebruik van willen maken, het gereedschap te verschaffen om de kwesties die opkomen uit de interpretatie van de aanbeveling te duiden om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de afzonderlijke landen.

Signposts is het resultaat van het werk van een internationaal panel van experts, bijeengeroepen door de Raad van Europa en  het European Wergeland Centre, en is opgesteld in naam van de groep door professor Robert Jackson.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Hoe kan de studie van religies en niet-religieuze levensbeschouwingen bijdragen aan intercultureel onderwijs op scholen in Europa? Een belangrijke aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (Aanbeveling CM/Rec(2008)12 over de dimensie van religies en niet-religieuze overtuigingen in intercultureel onderwijs) heeft als doel de aard en doelstellingen van deze vorm van onderwijs te verklaren.

Signposts gaat veel verder door advies te geven aan beleidsmakers, scholen (inclusief docenten, managers en bestuurders) en docentenopleiders over de aanpak van kwesties die naar voren komen uit de aanbeveling. Zorgvuldig rekening houdend met de feedback van onderwijsofficials, docenten en docentenopleiders in de lidstaten van de Raad van Europa, adviseert Signposts bijvoorbeeld over het verduidelijken van termen die gebruikt worden in deze vorm van onderwijs; over het ontwikkelen van competenties voor onderwijzen en leren en het werken met verschillende didactische benaderingen; over het creëren van een “veilige ruimte” voor een begeleide leerling-tot-leerlingdialoog in de klas; over het helpen van leerlingen om representaties van religies in de media te analyseren; over het bediscussiëren van niet-religieuze wereldbeschouwingen naast religieuze perspectieven; over het omgaan met mensenrechtenkwesties die verband houden met religie en geloof; en over het koppelen van scholen (ook scholen van een verschillend type) aan elkaar en aan bredere gemeenschappen en organisaties. Signposts is geen curriculum of een beleidsstuk. Het doel is om aan beleidsmakers, scholen en docentenopleiders in de lidstaten van de Raad van Europa, als ook aan anderen die er gebruik van willen maken, het gereedschap te verschaffen om de kwesties die opkomen uit de interpretatie van de aanbeveling te duiden om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de afzonderlijke landen.

Signposts is het resultaat van het werk van een internationaal panel van experts, bijeengeroepen door de Raad van Europa en  het European Wergeland Centre, en is opgesteld in naam van de groep door professor Robert Jackson.

VOORWOORD
INLEIDING
1. DE AANBEVELING: ACHTERGROND, KWESTIES EN UITDAGINGEN
2. INTRODUCTIE VAN SIGNPOSTS EN DE SLEUTELTHEMA’S
3. DE TERMINOLOGIE VAN ONDERWIJS OVER RELIGIES EN OVERTUIGINGEN
4. COMPETENTIE EN DIDACTIEK OM RELIGIES TE BEGRIJPEN
5. DE KLAS ALS EEN VEILIGE RUIMTE
6. DE REPRESENTATIE VAN RELIGIES IN DE MEDIA
7. NIET-RELIGIEUZE OVERTUIGINGEN EN WERELDBEELDEN
8. MENSENRECHTENKWESTIES
9. DE SCHOOL VERBINDEN MET ANDERE GEMEENSCHAPPEN EN ORGANISATIES
10. HET BEVORDEREN VAN VERDERE DISCUSSIE EN ACTIE
REFERENTIES
APPENDIX
1. De volledige tekst van de Aanbeveling
2. De Joint Implementation Group: lidmaatschap en bijeenkomsten
3. Papers gepresenteerd door experts (op uitnodiging) over belangrijke onderwerpen voor de ontwikkeling van het document

My basket

Newsletter